Łukasz Pańkowski

Łukasz Pańkowski

Adam Mickiewicz University in Poznań

Associate Professor

Wstęp do Algebry i Teorii Liczb - DALG LM0

Zestawy zadań:

 1. Własności działań i pojęcie grupy - PDF
 2. Pozostałe struktury algebraiczne i pojęcie izomorfizmu - PDF
 3. Grupa permutacji - PDF
 4. Ciało liczb zespolonych - PDF
 5. NWD, NWW i algorytm Euklidesa - PDF
 6. Teoria podzielności - PDF
 7. Kongruencje - PDF

Wyniki sprawdzianów i oceny końcowe:

 • Wyniki po VII sprawdzianie i propozycja ocen (grupa 1CA - 17:15) - PDF
 • Wyniki po VII sprawdzianie i propozycja ocen (grupa 1CB - 15:30) - PDF
 • Wyniki z egzaminu - PDF

Informacje praktyczne:

 • Zasady zaliczenia przedmiotu - PDF
 • Literatura:
  [1] T. Fryska, Wstęp do algebry i teorii liczb, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1995.
  [2] J. Gancarzewicz, Arytmetyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
  [3] A. Iwaszkiewicz-Rudoszańska, Wstęp do algebry i teorii liczb, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
  [4] W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teorii liczb, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  [5] J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  [6] W. Sierpiński, Arytmetyka teoretyczna, PWN Warszawa, 1969.
  [7] W. Sierpiński, Teoria liczb, t.I i II, PWN, Warszawa 1959.