Łukasz Pańkowski

Łukasz Pańkowski

Adam Mickiewicz University in Poznań

Assistant Professor

Algebra - DALG LN1 (Nauczanie Mat. i Inf.)

Zestawy zadań:

 1. Pojęcie grupy i rzędu elementu - PDF
 2. Pojęcie podgrupy i dzielnika normalnego - PDF
 3. Homomorfizmy grup - PDF
 4. Grupy ilorazowe i grupy cykliczne - PDF
 5. Podstawowe pojęcia teorii pierścieni - PDF
 6. Podzielność w dziedzinach całkowitości - PDF

Wyniki sprawdzianów i egzaminu:

 • Wyniki po kolokwium poprawkowym (aktualizacja 03.07.2018)- PDF
 • Wyniki z egzaminu - PDF

Informacje praktyczne:

 • Zasady zaliczenia przedmiotu - PDF
 • Literatura:
  [1] Andrzej Białynicki-Birula, Algebra, PWN, Warszawa 1980.
  [2] Andrzej Białynicki-Birula, Zarys algebry, PWN, Warszawa 1987.
  [3] Jerzy Browkin, Wybrane zagadnienia algebry, PWN, Warszawa 1970.
  [4] Bolesław Gleichgewicht, Algebra, PWN, Warszawa 1983.
  [5] A.I. Kostrikin, Zbiór zadań z algebry, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  [6] A.I. Kostrikin, Wstęp do algbery, cz. 1 i 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  [7] Andrzej Mostowski, Marceli Stark, Elementy algebry wyższej, PWN, Warszawa 1974.
  [8] J. Rutkowski, Algebra abstrakcyjna w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.